BAĞLAYICILARLA ORGANIZE ETMENIN 25 AKILLI YOLU - ORGANIZASYON - 2022